تبلیغات
امید صدای جاودان عشق - عكسهای امید در كنسرت لاس وگاس
پنجشنبه 8 دی 1390

عكسهای امید در كنسرت لاس وگاس

   نوشته شده توسط: javad ajami    عكسهای امید در كنسرت لاس وگاس 2011 كه شب بیست و پنجم دسامبر برگزار شد

Omid_01_las_2011 Omid_02_las_2011 Omid_03_las_2011

 

Omid_04_las_2011 Omid_05_las_2011 Omid_06_las_2011

Omid_08_las_2011 Omid_07_las_2011 Omid_09_las_2011

هشتم دی  ماه  1390 ___ نظر بدهید

(نظــــــــــرات شمـــــــــــا)

اطلاعات تكمیلی در سایت اصلی من

http://www.omidthevoice.com