تبلیغات
امید صدای جاودان عشق - عكسهای امید و مهدی داوودی (شاعر شعر پیروزی) در كنسرت 15 اكتبر 2011 كه این كنسرت بر روی كشتی برگزار شد

سلام و درود بر صدای جاودان عشق و هواداران نازنین حضرت عشق

عكسهای امید و مهدی داوودی (شاعر شعر پیروزی) در كنسرت 15 اكتبر 2011 كه این كنسرت بر روی كشتی برگزار شدبیست و پنجم  مهر ماه 1390 ___ نظر بدهید

(نظــــــــــرات شمـــــــــــا)

اطلاعات تكمیلی در سایت اصلی من

http://www.omidthevoice.com